Ako sa pozná, že doma máte MiND alebo mimoriadne intelektovo nadané dieťa?

Ako sa pozná, že doma máte MiND alebo mimoriadne intelektovo nadané dieťa?>

Kto sú mimoriadne nadané deti?

Čo si predstavíte pod pojmom výnimočne nadané dieťa? Mnohým ľuďom sa vybaví šikovný a veľmi výkonný žiak, ktorý vo všetkom exceluje a nemá problém sa učiť. Je skrátka predurčený na to, aby bol v živote úspešný. Lenže také jednoduché to zase nie je.

MiND deti majú určité neštandardné prejavy v správaní, ale aj v prežívaní a myslení. Tieto deti totiž myslia inak, zložitejšie. Ako sa to prejavuje? Sú hypersenzitívne, veľmi emotívne alebo socio-ekonomicky nezrelé. Dokonca môžu zo školy nosiť zlé známky, nerozumieť si s učiteľmi a mať problém s kamarátmi.

Čo sa naháňa v hlavách mimoriadne nadaných detí?

Hlava výnimočne nadaných detí je pod neustálym prílivom vnemov, myšlienok, informácií, ale aj emócií. Štandardne sa prenosová rýchlosť nervovej sústavy pohybuje okolo 2 m/s na 1 bod inteligenčnej škály. U MiND detí je ale o 0,05 m/s rýchlejšie. Ako si to lepšie predstavíte? U dieťaťa, ktoré má IQ 140 beží senzorické, mentálne aj emočné procesy až 2-krát rýchlejšie ako u detí s IQ 100.

Práve kvôli rýchlejším procesom, ktoré sa im dejú v hlave, sú mimoriadne intelektovo nadané deti precitlivené, nepokojné a ich reakcie bývajú búrlivé. Okolie si často myslí, že sú hyperaktívne, alebo naopak apatické.

Dieťa s IQ 140 má zmyslové, mentálne a emocionálne procesy až 2-krát rýchlejšie ako dieťa s IQ 100.
Dieťa s IQ 140 má zmyslové, mentálne a emocionálne procesy až 2-krát
rýchlejšie ako dieťa s IQ 100.

Ako sa žije s nadaným dieťaťom?

Napriek tomu, že sú deti nadpriemerne inteligentné, potrebujú pomoc rodičov aj učiteľov. Majú špecifické potreby nielen vo vzdelávaní. Tieto deti potrebujú iný prístup a štýl komunikácie. Viac ako ostatné deti potrebujú partnerský a empatický prístup. Potrebujú priestor na sebavyjadrenie, sebarealizáciu, autonómiu a kreativitu. Vyskúšajte s nimi napríklad maľovanie podľa čísel. Skombinujete tak výtvarný počin, číslice a spoznávanie najrôznejších odtieňov farieb.

Nadané deti majú niektoré spoločné rysy

Spoločným menovateľom MiND je minimálne 130 bodov v IQ škále, pričom hranica intelektovo nadaného dieťaťa je 115 až 130 bodov. Ako spoznať nadané dieťa napríklad už v škôlke?

 • ľahko a rýchlo sa učia,
 • na jeden problém nájde niekoľko riešení,
 • nejakému koníčku alebo záujmu sa venuje skutočne intenzívne, doslova žije napríklad dinosaurami (ich názvy môže poznať aj latinsky), radosť mu urobíte napríklad detskými obliečkami s dinosaurami,
 • dokáže rýchlo vstrebávať veľké množstvo informácie a rýchlo si ich vybaví,
 • pýta sa na mnoho otázok a očakáva na ne odpovede,
 • má bujnú fantáziu,
 • buduje si pestrý prehľad a je iniciatívna,
 • má perfektnú slovnú zásobu, dokáže slová správne použiť,
 • číta už od raného veku,
 • má zmysel pre humor.
Spoločným menovateľom MiND je minimálne skóre 130 na stupnici IQ, pričom hranica pre intelektovo nadané dieťa je 115 až 130.
Spoločným menovateľom MiND je minimálne skóre 130 na stupnici IQ,
pričom hranica pre intelektovo nadané dieťa je 115 až 130.

Nie všetky deti s „diagnózou“ nadané dieťa však zodpovedajú týmto bodom. Je celý rad MiND detí, u ktorých nie sú schopnosti rovnomerne rozložené alebo rozvinuté. S tým potom korešponduje aj správanie detí. Existujú však aj nadané deti, u ktorých ich výnimočnosť nespoznáte, pretože ju prekrýva nejaký problém, napríklad porucha učenia, porucha správania atď.

Život s nadaným dieťaťom môže byť pre rodičov niekedy zákerný. Deti sa môžu správať inak, než očakáva spoločnosť. Ale práve to môže byť ukazovateľom nadania alebo talentu. Aké správanie sa tým myslí?

 • Deti sa doma aj v škole začnú rýchlo nudiť.
 • Nadané dieťa je v škole rozpustené a nedisciplinované.
 • Často býva triednym šaškom.
 • Môže byť ponorené do svojho sveta a nepozorné.
 • Nerado sa venuje veciam, ktoré považuje za zbytočné, napríklad upratovaniu izby.
 • Nájde prefíkanú odpoveď na každú otázku.

Ďalšie vlastnosti typické pre mimoriadne nadané deti

Deti majú pestrú slovnú zásobu, to si všimnete už v 12 mesiacoch dieťaťa. Štandardne sa slovná zásoba rozširuje až od 18 mesiacov. Deti zostavujú zložité vety, osvojujú si gramatické pravidlá, používajú osobné a privlastňovacie zámená, nerobí im problém správne používať cudzie slová.

Mnoho detí samé od seba javí záujem o písmená a čísla, a to už zhruba od 10 až 12 mesiacov. Trebárs ešte nehovorí, ale už si podmanili celú abecedu. Okrem toho, že písmená a číslice čoskoro čítajú, začínajú aj s ich písaním. Pokiaľ dieťa vie čítať ešte pred 4. rokom, je dosť pravdepodobné, že má výnimočné rozumové nadanie.

Učitelia a rodičia, ktorí si neuvedomujú, s kým majú tú česť, majú tendenciu nadané dieťa a rozvoj jeho schopností brzdiť. Dôvod? Aby sa nenudilo v škole. Lenže práve týmto idú proti prirodzenému vývoju. Ich snaha aj tak nemá zmysel. Je potrebné, dieťa podporovať, ale tak, aby to malo zmysel. Nejde len o samoúčelné opisovanie a čítanie telefónnych zoznamov. Rozvíjanie musí mať pridanú hodnotu.

Nadané deti vytvárajú zložité vety, učia sa gramatické pravidlá, používajú osobné zámená a privlastňovacie zámená, nemajú problém správne používať cudzie slová.
Nadané deti vytvárajú zložité vety, učia sa gramatické pravidlá, používajú osobné
zámená a privlastňovacie zámená, nemajú problém správne používať cudzie slová.

Ďalším poznávacím znamením nadania je, že sa deti rady obklopujú dospelými alebo staršími kamarátmi. Starších kamarátov väčšinou nájdu vo vekovo rôznorodých záujmových krúžkoch. Niektoré deti však môžu odradiť, pretože vymýšľajú komplikované hry s ešte komplikovanejšími pravidlami a príliš ich organizujú.

Niektoré nadané deti si kamaráta nenájdu, a preto hľadajú útočisko pri knižkách a počítači. Lenže uzavretie pred spoločnosťou vedie k tomu, že si dieťa neosvojí sociálne zručnosti. Preto by v tomto mali pomôcť rodičia. Mali by svojmu potomkovi pomôcť nadväzovať sociálne vzťahy s kamarátmi, ktorých však nemusí byť veľa.

Nadané dieťa a rozvoj jeho schopností

Deti s vysokým rozumovým intelektom prahnú po nových vedomostiach, znalostiach a zručnostiach. Preto im v tom nebráňte, ale naopak ich podporte. Zaobstarajte im napríklad výtvarné potreby, s ktorými ešte nepracovali. Pokiaľ doteraz kreslili iba pastelkami, je na čase siahnuť napríklad po fixkách na kreslenie.

Chystá sa vaše dieťa do školy? Kúpte mu školské potreby s motívmi, ktoré ho zaujímajú. Čo napríklad dopravné prostriedky alebo vesmír? Pokiaľ máte obavu, že sa bude dieťa v škole nudiť, je oprávnená.

Buď sa veci naučia ešte pred nástupom do školy, alebo ich pochopia čoskoro. Preto je potrebné vybrať školu s dobrými učiteľmi, ktorí vedia s MiND deťmi pracovať.

Deti s vysokým racionálnym intelektom túžia po nových poznatkoch, vedomosti a zručnosti.
Deti s vysokým racionálnym intelektom túžia po nových poznatkoch,
vedomosti a zručnosti.

Nemajte obavy z psychologického vyšetrenia

Niekedy rodičia nepodporia nadanie dieťaťa. Môže sa tak diať napríklad vtedy, keď sami rodičia boli nadaní, ale od svojich rovesníkov sa dočkali šikanovania a odmietania. Niekedy rodičia nadanie svojich detí nerozpoznajú a vedú ich k hodnotám konformity a prispôsobivosti.

Pokiaľ si myslíte, že by vaše dieťa mohlo byť mimoriadne nadané, nechajte ho urobiť test. Je potrebné s ním zájsť do štátnej pedagogicko-psychologickej poradne, špeciálne-psychologického centra alebo do súkromnej psychologickej praxe, kde sa venujú oblasti intelektového nadania. Práve tu sa vášmu dieťaťu dostane komplexného psychologického vyšetrenia, ktoré odborne posúdi úroveň intelektových schopností, ale aj kreativitu, motiváciu, odhodlanie, vytrvalosť a divergentné myslenie (myšlienky rozbiehajúce sa do asociácií a paralelných smerov).