Ako sa pozná, či doma máte praváka alebo ľaváka?

Ako sa pozná, či doma máte praváka alebo ľaváka?>

Ako funguje ľudský mozog?

Určite to poznáte z obrázkov. Mozog sa skladá z dvoch častí: pravej a ľavej hemisféry. Tieto polovice medzi sebou komunikujú cez nervové vlákna nachádzajúce sa v spodnej časti ryhy, ktorá oddeľuje hemisféry. Nervové vlákna sa v predĺženej mieche krížia, a tak:

 • ľavá hemisféra riadi pravú polovicu tela,
 • pravá hemisféra riadi ľavú polovicu tela.

Ľavá hemisféra je centrom reči a jazykovej funkcie. Ovplyvňuje čítanie, písanie, logiku a motorické činnosti. Pravá hemisféra je centrom priestorového vnímania, umeleckých zručností a emócií.

O ľaváctve, alebo praváctve rozhoduje lateralita

Čo je to lateralita? Lateralita je zjednodušene povedané uprednostňovanie jednej strany pred druhou. Uprednostňujete napríklad pravú ruku pred ľavou, ľavé oko pred pravým atď. Úzko súvisí s prácou a so vzťahmi v mozgových hemisférach, ale aj so zrením ľudskej nervovej sústavy.

Nervový systém sa najintenzívnejšie rozvíja ešte pred narodením človeka, ale následne aj krátko po jeho narodení. V tomto čase sa striedajú:

 • obdobie asymetrické – dieťa uprednostňuje iba 1 ruku,
 • obdobie symetrické - dieťa používa obe ruky a nepreferuje pravú, alebo ľavú.

Počas vývoja však všetko smeruje k tomu, aby sa vyhranil jeden z párových orgánov. V rámci predškolského veku sa sleduje dominancia ruky a oka. Ide o orgány, ktoré ovplyvňujú činnosti spájajúce sa so školou.

Typy laterality a ich vplyv na školské výkony

Existujú celkom 4 typy laterality:

 1. vyhranená dominancia pravostranná - pravá ruka, pravé oko,
 2. vyhranená dominancia ľavostranná – ľavá ruka, ľavé oko,
 3. skrížená lateralita – pravá ruka a ľavé oko, ľavá ruka a pravé oko,
 4. nevyhranená lateralita – človek nemá vyhranené oko alebo ruku, prípadne ani jeden z orgánov.

Pre učenie je najvýhodnejšia pravostranná lateralita. Menej výhodná je ľavostranná lateralita, pretože sa dieťatko prispôsobuje procesu písania písmen, ktoré sú určené pre pravákov. Nevýhodná je aj skrížená lateralita. Pri písaní musia deti zapojiť obe mozgové hemisféry, čo im prácu komplikuje.

Deti, ktoré majú niektorú z nevýhodných lateralít, môžu mať problémy s priestorovou aj časovou orientáciou (hore, dole, vľavo, vpravo, poznávanie hodiny, dní v týždni atď.). Pri nácviku písania môžu byť písmenká neurovnané, horšie čitateľné a neobratné. Písmenká nie sú v linke, ale poskakujú nad alebo pod riadkom.

Deti, ktoré majú niektorú z nepriaznivých lateralít, môžu mať problémy s priestorovou a časovou orientáciou.
Deti, ktoré majú niektorú z nepriaznivých lateralít, môžu mať problémy
s priestorovou a časovou orientáciou.

Kedy sa u dieťaťa pozná, že je ľavák?

Pravdepodobnosť, že bude vaše dieťa ľavák, rozhodne neodhalíte do dvoch rokov veku. Nervová sústava sa totiž vyvíja postupne rovnako ako všetky orgány a ich funkcie. Možno ste si všimli, že malé deti používajú pri hraní, uchopovaní predmetov a pri ďalších aktivitách obe ruky. Niekedy pritom viac pravú a niekedy viac ľavú. Až postupným rozvojom sa určí, či bude dieťa ľavák alebo pravák.

To, ktorú ruku bude vaše dieťa používať ako dominantné, je zrejmé zhruba od 3 rokov. Môžete sa ale stretnúť aj s tým, že deti používajú obe ruky rovnako až do predškolského veku. Čo robiť s nevyhranenou lateralitou? V takom prípade sa treba poradiť s detským psychológom. Psychológ na základe testu laterality zistí, ktorou rukou by mal váš potomok písať.

Pokiaľ pedagógovia v škôlke zistia, že má dieťa skríženú lateralitu, je ešte dostatok času na trénovanie rozvoja správnej grafomotoriky.

Ak sa skrížená grafomotorika včas neodhalí, môže mať dieťa:

 • logopedické problémy,
 • problémy sa sústrediť.

Deti tiež nerady a málo kreslia. Obrázky z hľadiska proporcie nezodpovedajú skutočnosti. Ľudia sú napríklad rovnako veľkí ako kvety alebo domy.

Ktorú ruku bude vaše dieťa používať ako dominantnú, je zrejmé približne vo veku 3 rokov.
Ktorú ruku bude vaše dieťa používať ako dominantnú,
je zrejmé približne vo veku 3 rokov.

Ako otestovať, že je dieťa pravák alebo ľavák?

Niekedy je úplne jasné, akú ruku dieťa preferuje. Ale nemusí to tak byť vždy. Pokiaľ chcete zistiť, ako na tom ste, zostavte si tabuľku, do ktorej budete zapisovať, akú rúčku vaše dieťatko pri činnostiach používa. Pozorovanie by ste mali robiť opakovane a dlhodobo, aspoň jeden mesiac.

Ako môže tabuľka vyzerať?

Činnosť

L – ľavá ruka

P – pravá ruka

A – ruky strieda alebo používa oba

Miešanie lyžicou, vareškou

 

 

 

Trhaní papiera

 

 

 

Kreslení tužkou, pastelkou

 

 

 

Odomykanie dverí

 

 

 

Strihaní

 

 

 

Podávaní rôznych predmetu

 

 

 

Otváraní kliky u dverí

 

 

 

Stavení z kociek

 

 

 

Uchopovaní hračiek

 

 

 

Čistení zubu

 

 

 

Česaní

 

 

 

 

Po vyplnení tabuľky budete vedieť, či váš potomok preferuje ľavú ruku, takže je ľavák, alebo pravú a je pravák.

Ako zistíte dominantné oko? Nechajte svoje dieťa, nech sa pozrie do krasohľadu, kukátka, alebo kľúčové diery. Podľa toho, ktorým okom sa pozrie, budete vedieť, ktoré oko je dominantné.

Ak chcete zistiť, ako ste na tom, vytvorte si tabuľku, do ktorej budete zapisovať, ktorú ruku vaše dieťa používa na činnosti.
Ak chcete zistiť, ako ste na tom, vytvorte si tabuľku, do ktorej budete zapisovať,
ktorú ruku vaše dieťa používa na činnosti.
Zdroj: maminka.cz

Čo robiť, ak máte doma ľaváka?

To, že doma máte ľaváka, nie je vôbec žiadna katastrofa. Rozhodne sa ľaváka nesnažte preučovať. Viac by ste mu uškodili, ako pomohli. Kvôli preučovaniu by sa u neho mohlo objaviť koktanie alebo napríklad tiky. Ľavorukosť nie je problém. Skrátka dieťaťu vysvetlite, že niekto má šikovnejšiu pravú a niekto ľavú rúčku.

Pokiaľ doma máte ľaváka:

 • rôzne činnosti predvádzajte nielen pravou, ale aj ľavou rukou, napríklad strihanie nožnicami. Ľavákom kúpte detské nožnice pre ľavákov.
 • Pracovný priestor na stole by mal byť usporiadaný s ohľadom na ľavú ruku. V jej dosahu by malo byť dostatok priestoru na manipuláciu a odkladanie predmetov.
 • Nechajte deti, nech si nájdu najvhodnejší spôsob na vykonávanie rôznych praktických činností.

Písanie ľavou rukou

Ako naučiť dieťa ľaváka písať? Pamätajte, že by ľavý roh papiera alebo zošita mal smerovať smerom nahor. Vďaka tomu bude mať ruku na papieri položenú v správnom uhle. Smer písma ide zľava doprava. Netlačte na dieťa kvôli sklonu písma, postačí, aby písmenká boli rovno.

Pokiaľ bude ľavák opisovať text, ukážte mu, kam si má položiť predlohu. Správne by predloha mala ležať vpravo hore nad zošitom, prípadne vpravo vedľa zošita. Takto vaše dieťa text dobre uvidí a nebude sa musieť nakláňať na stranu.

Úchop písacej potreby je rovnaký ako u pravákov, iba je stranovo obrátený. Jedná sa o štipkový úchop, kedy je ceruzka položená na prostredníku a palec ju pridržiava. Ukazovák je zhora len položený. Ceruzka k papieru smeruje šikmo, nie kolmo. Medzi hrotom písacej potreby a prstami by mala byť medzera asi 3 cm. Prsty by mali byť pokrčené a celá ruka uvoľnená. Naučte dieťa držať písaciu potrebu tak, aby videlo, čo píše a nemuselo ruku ohýbať do neprirodzeného uhla.

Pri výučbe ľavákov nezabudnite, že ľavý roh papiera alebo zošita by mal smerovať nahor.
Pri výučbe ľavákov nezabudnite, že ľavý roh papiera alebo zošita
by mal smerovať nahor.
Zdroj: maminka.cz

Určite sa oplatí s deťmi:

 • kresliť,
 • obkresľovať,
 • vyfarbovať maľovanky,
 • modelovať z plastelíny,
 • navliekať korálky,
 • písať prsty do piesku atď.

Týmto spôsobmi trénujete jemnú motoriku, ktorá je potrebná na zvládnutie grafických nárokov v škole.