Ako prebieha zápis do škôlky

Ako prebieha zápis do škôlky>

Ako vybrať najvhodnejšiu škôlku

Výber škôlky máte tesne pred zápisom pravdepodobne za sebou. Aj tak sa ale hodí vedieť, že najväčšiu šancu na prijatie máte do materskej školy, ktorá je pre vás spádová. Do spádovej škôlky navyše budú chodiť aj ďalší kamaráti z najbližšieho okolia. Materskú škôlku môžete vybrať buď štátnu, alebo súkromnú, pričom najdôležitejším rozhodujúcim faktorom je v tomto momente finančná situácia. Kým za štátnu škôlku platíte len pár stoviek mesačne, v súkromnom zariadení vás mesiac môže vyjsť aj na niekoľko tisíc.  

Aktivity navyše a pedagogický smer výchovy

Pri výbere škôlky je dôležitý tiež výchovno-pedagogický smer a ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré škôlka ponúka naviac. V súčasnej dobe ponúkajú nadštandardné vzdelávanie tiež štátne škôlky. Stretnúť sa môžete napríklad s výučbou cudzích jazykov alebo so športovým zameraním. U súkromných sa stretnete napríklad tiež s tanečnou prípravou či výchovou k ekológii. Vo vašom hľadaní sa možno objavia aj škôlky lesné či tie s montessori alebo waldorfskou pedagogikou. Súkromné ​​škôlky majú zvyčajne viac učiteľov na menší počet detí a okrem učiteliek tu stretnete i učiteľov.

Pri výbere materskej školy si vyberte aj pedagogický smer vzdelávania.
Stretnúť sa môžete aj s lesnou materskou školou alebo montessori a
waldorfskou pedagogikou.

Ako sa správne rozhodnúť

Na výber škôlky si urobte čas a hlavne dajte na svoj pocit. Vybrané škôlky môžete skonzultovať napríklad na ihrisku s mamičkami, ktorých deti do vybranej inštitúcie už chodia. Bohatým zdrojom informácií vám môžu byť aj sociálna sieť. A vôbec najlepšie bude, ak aj s dieťaťom zavítate na deň otvorených dverí, kde sa budete môcť porozprávať s pedagógmi a prezrieť si prostredie. Na čo sa zamerať?

 • Všímajte si otvorenosť a ústretovosť personálu,
 • pýtajte sa na program a aktivity,
 • zaujímajte sa, či je možné sa pozrieť na bežný chod triedy,
 • zamerajte sa na atmosféru, ktorú zo škôlky cítite,
 • kľudne navštívte niekoľko škôlok,
 • rozhodujte sa len a len na základe vlastného úsudku.

Súkromné ​​škôlky by mali patriť medzi tzv. indexové

U súkromných škôlok je bežnou praxou, že sa v jednej triede stretávajú mladšie i staršie deti. Staršie deti sa učia starať o mladších kamarátov, mladšie deti sa naopak učia od starších, podobne ako je tomu u súrodencov. Avšak nezabúdajte, že každé dieťa musí pred nástupom do základnej školy absolvovať povinnú predškolskú dochádzku, ktorá musí byť uznaná ako oficiálna. To znamená, že by súkromná škôlka mala spadať medzi tzv. Indexové. Ak by tomu tak nebolo, nezostalo by vám nič iné, než Predškoláčka v poslednom roku škôlky do registrovaného zariadenia prihlásiť. Zvoliť si môžete individuálny program, ktorý však musí byť zakončený "preskúšaním" zo školskej zrelosti.

Termín a prihláška do škôlky

Kedy prihlásiť dieťa do škôlky? Zápisy zvyčajne prebiehajú v dňoch od 2. do 16. mája. Presný dátum však určuje zriaďovateľ škôlky po dohode s riaditeľkou či riaditeľom inštitúcie. Oplatí sa preto sledovať webové stránky zriaďovateľa, ale tiež samotné škôlky.

Na zápis sa môžete dostaviť osobne, ale niektoré MŠ umožňujú tiež on-line zápisy. V prípade on-line zápisu stačí na webových stránkach vyplniť a odoslať príslušné formuláre. Potom je potrebné do škôlky doručiť potrebné dokumenty. O ktoré ide?

 • Žiadosť o prijatie,
 • potvrdenie lekára o povinnom očkovaní.
Na zápis potrebujete žiadosť o prijatie a lekárske potvrdenie o povinnom očkovaní.
Pri nástupe do materskej školy musia mať deti ukončené povinné očkovanie.

Dokumenty je možné doručiť cez dátovú schránku, e-mailom s elektronickým podpisom, poštou alebo osobne. Prihlášku do materskej škôlky si môžete vyzdvihnúť priamo tam, ale aj na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade. Niektoré škôlky ju majú tiež k stiahnutiu na svojich webových stránkach. 

K zápisu si môžete vybrať viac škôlok

Pre prihlásenie si môžete vybrať nielen spádovú materskú škôlku. Na zozname ich môžete mať rozhodne viac. Pri každej si budete musieť zistiť, ako dieťa do škôlky prihlásiť. Kritériá sú väčšinou rovnaké, musíte však počítať s väčšou administratívnou záťažou. Nezabúdajte tiež na to, že potvrdenie lekára o povinnom očkovaní sa platí. Zvyčajne sa cena pohybuje okolo 3,9-5,9 €, záleží na lekárovi. U niektorých prax funguje tak, že za každé ďalšie potvrdenie zaplatíte napríklad len 1,9 €.

Pri prihlásení do viacerých škôlok sa budete musieť v deň zápisu dostaviť osobne so všetkými potrebnými dokumentami. Do prihlášky zároveň musíte uviesť, že dieťa hlásite do viac škôlok, a ktorú z nich preferujete. Ostatné vás pravdepodobne dajú do pozadí. Najväčšiu šancu na prijatie je u spádovej škôlky. Ak sa však na zápis do spádovej škôlky nedostavíte, nie je jej povinnosťou, aby vám držala miesto. Výnimka je len pre deti, ktoré nastupujú k povinnému predškolskému vzdelávaniu. 

Môžete sa prihlásiť do viac ako jednej škôlky.
V prihláške musíte uviesť, do koľkých škôlok sa vaše dieťa hlási,
a tiež napísať, ktorú škôlku uprednostňujete.

Čo si so sebou vziať v deň D?

Pri zápise do škôlky nie je potrebné so sebou budúceho školáčika brať. K zápisu sa môže dostaviť jeden z rodičov sám. Ako prebieha zápis do konkrétnej materskej škôlky a čo všetko mať pripravené, sa dozviete na webe danej škôlky. Obvykle by ste so sebou mali mať:

 • prihlášku podpísanú oboma zákonnými zástupcami, prípadne mať vyhlásenie, že druhý rodič nie je k zastihnutiu,
 • občiansky preukaz, niekde chcú vidieť aj rodný list dieťaťa, či potvrdenie o ukončení rodičovskej dovolenky,
 • evidenčný list,
 • potvrdenie o povinných očkovaniach opečiatkovaný pediatrom. Bez potvrdenia o očkovaní nemusí byť dieťa do škôlky prijaté. Výnimkou sú iba deti nastupujúcej k povinnému predškolskému vzdelávaniu. 
 Pri zápise si pripravte všetky potrebné dokumenty. Pri zápise si pripravte všetky potrebné dokumenty.
Všetky informácie o zápise do konkrétnej materskej školy nájdete
na webovej stránke školy.

Kritériá prijatia do materskej školy

Systém prijímania detí do škôlky našťastie nestojí na pravidle: kto skôr príde, ten skôr melie. Rovnakú šancu na prijatie majú deti, ktorých rodičia sa k zápisu dostavia ráno, tak aj tí, ktorí môžu škôlku navštíviť až v popoludňajších hodinách. Medzi základné kritériá prijatia patrí:

 • trvalé bydlisko,
 • vek dieťaťa, pričom od roku 2017 platí povinné školské vzdelávanie u detí, ktoré do začiatku školského roka dovŕši 5 rokov. Tieto deti musia škôlky prijímať prednostne. Spádové škôlky prijímajú deti podľa veku od najstarších po najmladších, kým nie je plne obsadená kapacita.
 • Očkovanie potvrdené pediatrom.
 • Niektoré škôlky si stanovujú ďalšie vlastné kritériá, podľa ktorých prijímané deti posudzujú. Môže ísť napríklad o to, že má dieťa v škôlke súrodenca, dĺžka pobytu v škôlke alebo opakovaná žiadosť o prijatie. 

Je vaše dieťa na škôlku skutočne pripravené?

Pred zápisom do škôlky si dobre odpovedzte na otázku, či už nastal ten správny čas. Toto hľadisko je dôležité predovšetkým u mladších detí. Podľa odborníkov je najvhodnejší čas na zápis okolo 3 roku dieťaťa. Ovšem do niektorých škôlok prijímajú aj deti dvojročne. Dobre pozorujte, či už vaše dieťa vyhľadáva nové podnety, činnosti, kamarátov a tu je schopné byť aj bez rodičov. Ak je odpoveď na všetky tieto otázky áno, potom nemusíte mať z nástupu do škôlky obavu. Nástup do škôlky môžete svojmu drobcovi spríjemniť napríklad krásnym 3D batohom, kufríkom alebo štýlovým vakom na prezuvky.

Nastal už čas pre materskú školu?
Najlepší čas na zápis detí do materskej školy je okolo tretieho roku dieťaťa.

Predškolská dochádzka je pre deti v predškolskom veku povinná. Preto sa snažte deti čo najviac motivovať. Porozprávajte sa s nimi o tom, čo ich čaká v materskej škole. Nezabudnite im povedať, že si nájdu nových kamarátov alebo že kamaráti, ktorých poznajú z ihriska, začnú chodiť do škôlky. Môžete mu napríklad urobiť radosť tým, že mu dáte peknú školskú tašku do škôlky. Motivujte ho tým, že mu poviete, aké hračky na neho čakajú. Povedzte mu, že sa môže naučiť aj podpisovať a môže si precvičovať podpisovanie v zošite alebo strihanie skutočnými nožnicami.

Čo je potrebné, aby dieťa pred nástupom do škôlky zvládalo

Zápis do škôlky neprebieha tak ako zápis do školy. Zručnosti váších škôlkárov nikto skúmať nebude. Je však vhodné, aby zvládal niekoľko základných zručností, ktoré mu zvykania v škôlke výrazne uľahčí. O ktoré ide?

 • Dieťa by malo poznať svoje meno.
 • Naučte ho spoznať svoju "značku" a svoje oblečenie.
 • Tiež by malo byť schopné určiť, čo si obliecť na prechádzku.
 • Deti by sa mali vedieť samy vyzliecť. S obliekaním a obúvaním mladším deťom pomôže pani učiteľka.
 • Vaše dieťatko by malo byť schopné jesť lyžicou, piť z pohára a chodiť na toaletu.
 • Do škôlky väčšinou nastupujú deti bez plienok.
 • Dieťa by malo byť zvyknuté byť bez rodičov a vedieť rešpektovať pravidlá.
 • Nemenej dôležité je, aby bolo dieťatko schopné vyjadriť svoje potreby.

Nástup do škôlky je veľkou životnou zmenou, ktorá si zaslúži oslavu. Nachystajte svojmu dieťaťu treba párty s jeho kamarátmi alebo ho vezmite na výlet. Chýbať by určite nemal ani darček, ktorým mu urobíte ohromnú radosť.

Nezabudnite, že pri zápise do škôlky je dôležité si nielen zistiť potrebné formality, ale predovšetkým sa zamerať na to, či je váš drobec na túto zmenu už skutočne pripravený. V škôlke sa totiž musí cítiť predovšetkým dobre.